Regulamin

Szanowni Państwo,

będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu naszych Gości.

1. Regulamin jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
2. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 – w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 – w dniu wyjazdu.
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
4. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
5. W przypadku rezygnacji z usług całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn.4.12.1977r. .)
6. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania, które może zakłócić wypoczynek innych Gości.
8. Na terenie całego domu, a w szczególności w pokojach, obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia (pod groźbą kary finansowej w wysokości 500 zł)
9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gościa za dodatkowe sprzątanie związane z nietypowymi zabrudzeniami.
10. Prosimy o skrupulatną segregacje śmieci. (przełożenie kary na wynajmujących otrzymanej z UM Ustka)
11. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
12. Goście apartamentów nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
13. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela obiektu. Pobyt zwierzęcia to dodatkowa opłata 20 zł/doba. Właściciel bierze pełną odpowiedzialność za swoje zwierzę. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
14. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji. W przypadku zgubienia klucza – Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci)
16. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00.
17. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek, prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
18. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
19. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.
20. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D . U. 2002 r. nr 101 poz. 926) późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do świadczenia usług w myśl ustawy.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszych apartamentach.
Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.

Numery kontaktowe:
Piotr i Magda Łączyńscy: 516 130 148
Edmund Łączyński: 500 658 550

rezerwacja